صفحه خالی فلش بک

میخواستم بنویسم چه خوب که مزه‌مزه کردن خاطرات را بلدی که ناخوداگاه ِنگاهم چرخید و دیدم ما اینجا تازگیها غرق شده‌ایم. نمیدانم در روزها غرق شده‌ایم یا در خیابانها٬ متروها٬ عجله‌ کردن‌ها. یا در شهر بین دیوارهای آپارتمانهای هم اندازه‌ی کوچه های تنگ. نمیدانم کِی غرق شدیم و کجا ولی صدای خودم را می‌شنوم که از قهقرا می آید . از دور دست. برمیگردم به چند روز گذشته ٬چیزی یادم نمی آید. دنبال بهانه میگردم برای سرشلوغی هایم. هیچ چیز نیست. چکار میکردم تمام این مدت را. امروز را... سررسید قرمز رنگم را پر کرده‌ام از قرار ها٬ برنامه ها و کارهایی که باید انجام دهم. تمام صفحاتش سیاه است تا خود تابستان. بعد به عقب که برمیگردم انقدر غرق شده‌ام که یادم نمی آید چکار کرده‌ام تمام این مدت را که نبوده‌ام در زندگی ام. دیشب بین همه بادهایی که می‌آمد دوچرخه را برداشتم رکاب زدم در همان عمق ِسنگین ِسیاه‌ که دَرَش گم شده‌ام. فکر کردم شاید اثری بماند از بودنم در شب. امروز پاهایم از کشمکش ِمن و دوچرخه با باد خبر میداد و چیز دیگری یادم نمی‌آمد. روزها اثر مرا پاک میکنند. شب ها هم در بی‌هوشی و گاهی بی‌حوصلگی ِروزها به صبح میرسد و نگاه که می کنم خالیِ خالی‌ام . تنها چیزی که مانده سیاه مشق های تقویم است و عکسهای سفیدی که حافظه‌ی غرق شده‌ی من توان بازیابی‌اش را ندارد... 
می‌خواستم بنویسم چه خوب که مزه‌مزه کردن خاطرات را بلدی مکین.

 

/ 5 نظر / 7 بازدید
سینا

من از دنیای بی فلاش بک میترسم[ناراحت]

آتا

در چهار راه حادثه ها گم شدیم عزیز ما هم یکی از این مردم شدیم عزیز .... Great & so touching... I loved it

مکین

گاهی ولی سعی می‌کنم فراموش کنم من هم. گم بشم و رها کنم خاطره‌ها رو تو همون گذشته. بس‌که می‌شنوم که خوب نیست این مزمزه کردن‌ها و چسبیدن به‌شون و از لحظه‌ی حال جداشدن و ... ولی بیش‌تر وقت‌ها هم از رو نمی‌رم [نیشخند] یه زمانی یه چیزی می‌خواسته بودم بنویسم نمی‌دونم چرا ننوشتم. که حاضرم بخشی از آرامش و ثباتی که الان تو زندگی‌م دارم رو به شما جوون‌ترها که هنوز جا و وقت برای تجربه دارین ببخشم عوض‌ش ذره‌ای از خاطرات‌ شیطنت‌هاتون رو ازتون بگیرم برای وقت‌هایی که می‌خوام مزمزه کنم.

FarNice

منم برعکس خیلی وقتا فکر میکنم که آدما فک میکنن که بقیه "جا برای تجربه" بیشتر دارن ... خیلیها فقط زمان تجربه هاشون جابجا میشه . همین... به هر حال جاتو با هیچ کس عوض نکن!!!‌:)

مکین

اوهوم می‌دونم که "جا"م مال خود خودمه [چشمک]