امشب ٬ برگ ٬ Spanish !

تصوير امشب به  طرز عجيبی با ديشب فرق دارد ...

يک برگ پاييزی بزرگ ... خيلی بزرگ ... وسط يک دشت سفيد خالی ٬ روی سرم سايه انداخته ... وقتی دقت می کنی تمام رنگهايی که ترکيبی از زرد و نارنجی و قرمز باشند را می بينی ...يک جور حس پاييز مانند ... موهايم نيز با باد پرواز می کنند... حس تمام آهنگهای اسپانيش آرام مارک آنتونی !!

خيلی وقت بود به رنگهايم سری نزده بودم ... بزرگی اين برگ و اين آهنگها آدم را وسوسه می کند ... رنگهايم را دورم ميريزم ... نقاشی کشيدن تنها کاريست که در تصوير امشب می توان انجام داد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید