همچین آرام خودم را در زندگی هل می دهم که هیچ ضربه ای به افکارم وارد نشود. مثل نشستن آرام ِ هواپیما . انگار این بار در یک خلسه-ی معلق وارد ایران شده ام. خودم را می بینم که نگران است. می خندد. جلوی آینه آرایش می کند و حیران نگاهم می کند. چند وقت است که نقش ناظر بیرونی را در زندگی ام دارم٬‌انگار این من نیستم که در موردش صحبت می کنند. اینروزها مخصوصن خیلی خودم را از دور نگاه می کنم. با یک لبخند محو ...

*

سخت است وقتی چیزی مثل شادی از دست و پای آدم بالا می رود و به صورتش می رسد٬ عکس یا نامی از تنها کسی که نیست همه چیز را در یک لحظه درد آور کند ... انگار همه آن شادی گوله می شود در گلوی آدم. از برادر کوچکم حرف می زنم که جایش خالی است و جای خالی اش این بار بدجوری در خانه راه می رود. جای خالی اش در خانه همه جا سرک میکشد٬ حرف می زند ٬ نگاهمان می کند و حتی با همه-مان قهر است ...

*

هنوز نفهمیدم کِی آمدم و چه گذشته در این یک هفته. همه چیز دارد می دَوَد و من هم به گـَردَش نمی رسم. می ترسم این بار اصلن نفهمم کِی آمدم و کِی رفتم ٬ به خودم که بیایم ببینم در فرودگاه وین ایستاده ام و نمی دانم باید برگردم یا بروم. مثل یک زمان معلق. فکر می کنم این بار برای زندگی کردن در تهران فرصت کمتر است. باید شبها و روزها را بیشتر به هم متصل کنم. این بار زندگی کردن با وجود این ناظر ِبیرونی ِوجودم  سخت تر ٬ شاید جالب تر و سریع تر شده است...

/ 9 نظر / 5 بازدید
آتا

کلی بهت خوش بگذره. اگه بدونی چقدر دلم میخواست ببینمت بعد از این همه سال اسپشالی از وقتی که اینجا رو میخونم و دوست میدارم بسیار. ولی خوب حدس میزنم وقت کم میاری حتی برای نزدیکان....پس از همینجا بوس دوست کوچولوی من :*:*::**:

ژرفا

حسابی خوش بگذرون خانوم خانوما. جای من هم حالش رو ببر در تهران :)

یوتا

سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!

نازی

سلام فارنايس جان. زمستان تهران زيباست. کيف کن دوست من. قسمت متصل کردن روزها و شبها را خوب ميفهمم. متصل کن. وقتی برگشتی وقت برای خوابيدن زياد است. شاد باش و خوش بگذران. کريسمس مبارک.

sahar

fairy

خيلی دلم می خواست ناظر بيرونی خودم بودم٬ حيف که در توانم نيست!

اولدفشن

خوش آمديد خانم ارجمند!

نازلی

تو هم ايرانی؟ حيف که باز هم دوباره و صدباره نشد... بايد لندن هم رو ببينيم فکر می کنم يا وين... خوشحالم که اينجا نو شده و مينويسی. از وقتی نو شده اولين باره سر می زنم اينجا...

مانا

سلام.کامنت من را خودت حذف کردی يا خودش حذف شد؟