اينجا هوا نيست !

بعضی موقعها انگار دستت از زمين و آسمان کوتاه ست !‌

بعضی موقع ها انگار تنها ترين آدم روی زمينی ...

بعضی موقع ها انگار به هر کسی رو می کنی نمی بيند تو را ! انگار که ديواری !!!

به هر چی می خواهی دل خوش کنی ٬ پنداری دووووووود .... میشود می رود هوا !

بعضی موقعها انگار قلبت را گرفته اند و محکم به ديواره سينه ات می کوبند ...

انگار يا بقيه روح سر گردانند ٬ يا تو !  کسی کسی را نمی بيند.. تنهايی ... تنهای تنها... دقيقا وقتی تمام سعيت را می کنی که تنها نباشی ....

بعضی موقع ها انگار که دارند خفه ات می کنند ....

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرهام

بعضی موقعها یادمون بیاد که این نیز بگذرد!