به مادر و پدری فکر میکنم که فیلمی از مرگ فرزندشان دارند که میتواند هر لحظه عذابشان دهد. اشکهایم سرازیر میشود، چیزی دردناکتر از این هم در دنیا وجود دارد؟

/ 1 نظر / 11 بازدید